Roster

Podkovyrov Evgeniy (fatashmata) C
Starchenkov Andrei (-Graf-)
Ryzhov Dmitry (backpacker)
Fomin Alexander (Beliveau)
LARSSON (ELEFANTrussia)
Kiselev Yury (KvesTim)
Asryan Arthur (scorpy2k)
Makarov Alexander (McArov)